Nadace a Centrum pro současné umění, Praha 7, 2016