Regenerace hřbitovního návrší v Jablonném nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, 2014